ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

გარდა ჩვენი სტანდარტიზებული კურსის პროგრამისა, ჩვენ ასევე მოხარულნი ვართ შემოგთავაზოთ თქვენს საჭიროებებზე მორგებულ ინდივიდუალურ ტრენინგს, თუ საკმარისი მონაწილეები არიან – როგორც EUROMASTER-ში, ასევე თქვენს საიტზე.

რამდენიმე ნიმუშის თემა ჩამოთვლილია ქვემოთ. თუმცა, გთხოვთ, ნუ მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ თქვენთვის საინტერესო სხვა თემებზე ან შინაარსზე. ჩვენ ვამზადებთ ჩვენს ტრენინგს თქვენს საჭიროებებზე.

მილსადენის სისტემების საფუძვლები

ერთდღიან ტრენინგ კურსში მონაწილეებს ასწავლიან საკანალიზაციო და სამრეწველო მილების სისტემების დაგეგმვისა და დანერგვის საფუძვლებს.

თერმოპლასტიკების შედუღების პრაქტიკული კურსი

ჩვენს ტექნიკურ ცენტრში ეს პრაქტიკული კურსი გაწვდით ტექნიკურ საფუძვლებს ამ საკითხზე და გაცნობებთ ჩვენი ნახევარფაბრიკატების დამუშავებას თერმული შეერთების პროცესებში.

უგულებელყოფისა და კომპოზიტური კონსტრუქციის საფუძვლები

ქიმიური მრეწველობის ავზებისთვის, რომლებშიც თერმოპლასტიკა გამოიყენება კოროზიის გამო, არის ავზის ზომები და/ან სამუშაო პირობები, რომლებშიც თერმოპლასტიკური კონსტრუქციის გამოყენებით კონსტრუქცია არ არის ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიანი ან ტექნიკურად შეუძლებელია.

ორთოპედიული ტექნოლოგიის ნახევრად მზა პლასტმასის ნაწარმის სპეციალობის ტრენინგი

თერმოპლასტიკური მასალისგან დამზადებულმა თეფშებმა ჩაანაცვლა ტრადიციული მასალები, როგორიცაა მაგ. ბ. გადაადგილებული ტყავი, ხის და კორპის.

პლასტმასის სპეციფიკური თვისებები, რომლებიც გამოიყენება ორთოზებისა და პროთეზების წარმოებაში, ისევე როგორც ფურცლის მასალების თვისებები, გადამწყვეტ გავლენას ახდენს საბოლოო პროდუქტის ხარისხზე.

სპეციალისტის ტრენინგი მილების სისტემების სარემონტო სამუშაოებში

ბზარები, კოროზია, ინკრუსტაციები და ჩაზრდილი ფესვები – ხშირად მხოლოდ მილების სრული განახლება დაგეხმარებათ. EUROMASTER-მ შეიმუშავა ეკონომიური და მდგრადი პროდუქტის გადაწყვეტილებები დაზიანებული მილების ღია და თხრილის გარეშე რეაბილიტაციისთვის.

სპეციალიზებული ტრენინგი EUROMASTER ორმაგი მილის სისტემები

ორმაგი მილის სისტემების დაგეგმვისა და დანერგვის ყოვლისმომცველი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მონაწილეებს გადაეცემათ ერთდღიანი სპეციალიზებული ტრენინგ კურსის განმავლობაში. ყურადღება გამახვილებულია მასალის სწორ არჩევანზე, მილსადენის დიზაინზე და პროფესიონალურ მონტაჟსა და აწყობაზე.

სატრანსპორტო მარშრუტების მშენებლობისთვის სანიაღვრე მილების სისტემებში სპეციალისტის ტრენინგი

სარკინიგზო და გზების მუდმივი სტაბილურობა. SIMONA სადრენაჟო სისტემები მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების დრენაჟისთვის მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საგზაო და სარკინიგზო ქსელების ხარისხსა და ოპერაციულ უსაფრთხოებაში. SIMODRAIN®-ით, SIMONA გთავაზობთ ყოვლისმომცველ, სერტიფიცირებულ პროდუქციის ასორტიმენტს, განსაკუთრებით ლიანდაგის სისტემებისა და გზების დრენაჟისთვის.

Shopping cart