ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

ცხიმის გამყოფი

ცხიმის გამყოფი (ზოგჯერ ასევე უწოდებენ ცხიმის დამჭერებს, ცხიმის დამჭერებს, ცხიმის დამჭერებს) “OASIS” განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო წყლების გასაწმენდად, შემადგენლობით მსგავსი ცხიმების მაღალი შემცველობით.

ამ ტიპის ჩამდინარე წყლების გამოყოფა იწვევს კანალიზაციის სისტემების გადაკეტვას, ასევე აფერხებს ბუნებრივი ბიოლოგიური გაწმენდის პროცესების დინებას და უარყოფითად მოქმედებს კომუნალური საკანალიზაციო სისტემების გამართულ ფუნქციონირებაზე. კანონმდებლობა მაღალ მოთხოვნებს აწესებს ბიზნეს სუბიექტებს მიწისქვეშა წყლების დაცვის სფეროში. ცხიმების დაშლის პროდუქტები სერიოზულ საფრთხეს უქმნის გარემოს. ცხიმის გამყოფების გამოყენება სავალდებულოა რესტორნების, კაფეების, საკონდიტრო ნაწარმის, ხორცის გადამამუშავებელი ქარხნების, თევზის გადამამუშავებელი ქარხნების, სასაკლაოების და სხვა საკვები და კვების საწარმოების მიერ

იყიდე ცხიმის გამყოფი?

ცხიმის გამყოფები ხაზშია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათში არსებული ცხიმები მექანიკურად გამოიყოფა, ხოლო ნარჩენი წყალი მიედინება გამყოფში. მოქმედების მექანიზმის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ცხიმის გამყოფს ასევე შეუძლია ნაწილობრივ შეინარჩუნოს ადვილად ჩამოვარდნილი სუსპენზია, რომელიც გროვდება ნალექის შემგროვებელ კამერაში, ცხიმის სამაგრის ბოლოში.

ნომინალური სიმძლავრის სწორი შერჩევის გათვალისწინებით და ნომინალური ნაკადის გავლისას, გამყოფის სამუშაო მოცულობა სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ ცხიმის დიდი წვეთები ამოვიდეს ზედაპირზე და გაერთიანდეს ერთგვაროვან ფენაში.

როგორ შეუკვეთოთ ცხიმის გამყოფი?

ცხიმის გამყოფის შეკვეთისას მხედველობაში მიიღება ჩამდინარე წყლების ბუნება და რაოდენობა, რომლისთვისაც ის არის განკუთვნილი, ასევე:
– მაქსიმალური მოსალოდნელი ნაკადის სიჩქარე;
– ჩამდინარე წყლების მაქსიმალური ტემპერატურა;
– გამოყოფილი ცხიმების (ზეთების) სიმკვრივე;
– სხვა ფაქტორების გავლენა დასუფთავების პროცესზე

თუ არ არსებობს სპეციალური მარეგულირებელი მოთხოვნები, რომლებიც არეგულირებს ცხიმის გამყოფის ზომას კონკრეტული ობიექტისთვის, მისი ნომინალური მნიშვნელობა შეიძლება გამოითვალოს შემდეგი ფორმულის გამოყენებით:

NS = Qs x ft x fd x fr
NS არის ცხიმის გამყოფის ნომინალური მნიშვნელობა
Qs  არის მაქსიმალური ნაკადის სიჩქარე ლ/წმ-ში.
ft  არის ჩამდინარე წყლების ტემპერატურის ფაქტორი
fd  არის ჩამდინარე წყლების სიმკვრივის კოეფიციენტი
fr  არის სარეცხი საშუალებების შემცველობის ფაქტორი ჩამდინარე წყლებში.

 

როგორ შევინარჩუნოთ ცხიმის გამყოფი? სერვისის მოვლა

ცხიმის გამყოფი რეგულარულად უნდა შემოწმდეს, დაიცალა და გაიწმინდოს. შენარჩუნების სიხშირე დამოკიდებულია გამყოფის სიმძლავრეზე, ნაგავსაყრელში ლამის რაოდენობაზე და ასევე ეფუძნება სამუშაო გამოცდილებას უბნის პირობებში.
დაცლის სიხშირე დამოკიდებულია დამუშავებული ჩამდინარე წყლების რაოდენობაზე. ლამის შემგროვებელი კამერა უნდა გაიწმინდოს რეგულარულად, მინიმუმ 4-ჯერ წელიწადში. თავად გამყოფი უნდა გაიწმინდოს წელიწადში ერთხელ მაინც, თუ ცხიმების დასაშვებ დონეს არ გადააჭარბა. ცხიმის გამყოფის ყოველი დაცლის შემდეგ ის წყლით უნდა ივსებოდეს.

ცხიმის გამყოფის დიზაინის უპირატესობები

  • ცხიმისა და ლამის მოსაცილებელი მილები – სისტემაცხიმის გამყოფი დიაგრამა“სუფთა ხელები” – ხელს უწყობს ცხიმის გამყოფის გაწმენდას, მოერიდეთ ჭუჭყის ხელით მოცილებას. საკმარისია სხეულის ოდნავ დახრილობა და ლამისა და ცხიმის მოსაშორებელი საქშენების შტეფსელი გახსენით, რათა შლამი და ცხიმი გაერთიანდეს უჯრაში შემდგომი გადაყრისთვის.
  • წყლის დალუქვა – ხელს უშლის ოთახში უსიამოვნო სუნის შეღწევას.
  • ეკოლოგიურად სუფთა საკვები პოლიპროპილენისგან გამაგრებული კორპუსი იმუშავებს 50 წლამდე.
  • კუთხოვანი კალმების დეფლექტორი ხელს უშლის შეწოვის მილის ქვეშ არსებული სივრცის გადაკეტვას და აგზავნის კალმებს კალმების გასასვლელში).
  • ჩამკეტი საკეტები საიმედოდ აფიქსირებს სახურავს, რაც გამორიცხავს ცხიმის შემცველი ქაფის გარედან გამოყოფის შესაძლებლობას.
  • შიდა დაფების სისტემა უზრუნველყოფს ცხიმის გამოყოფის მაღალ ხარისხს.
  • სპეციალური ფორმის ცხიმის შემგროვებელი აგროვებს და აკუმშავს ცხიმს თავის შიგნით, ამზადებს მას სპეციალური მილის მეშვეობით მოსაცილებლად.
Shopping cart

HEY YOU, SIGN UP AND CONNECT TO WOODMART!

Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers

Will be used in accordance with our Privacy Policy