Showing all 12 results

EF Equal TEE ელექტრო სამკაპი

15.00195.00

EF Cap ელექტრო საცობი

10.0035.00

EF REDUCED TEE ელექტრო სამკაპი გადამყვანი d32-25 PN16_დან d90-75PN16_მდე

27.0095.00

EF Elbow 45° ელექტრო მუხლი 45°

20.00165.00

EF Elbow 90°ელექტრო მუხლი 90°

14.00175.00

EF Saddle ელექტრო სარტყელი ( ბრენჩი)

50.00420.00

EF Tapping Tee ( Without Valve)360° ელექტრო უნაგირი d40-20 PN16 _დან d90-63_მდე PN16

29.0060.00

EF Coupler ელექტრო ქურო

5.00750.00

EF Tapping Tee ( Without Valve)360° ელექტრო უნაგირი d110-20 PN16_დან d140-63 PN16_მდე

29.0060.00

EF Tapping Tee ( Without Valve)360° ელექტრო უნაგირი d160-20 PN16_დან d250-63 PN16_მდე

35.0075.00

EF Tapping Tee ( Without Valve)360° ელექტრო უნაგირი d280-20 PN16_დან d400-63 PN16_მდე

75.00310.00

EF REDUCED TEE ელექტრო სამკაპი გადამყვანი d110-40 PN16_დან d125-110 PN16_მდე

110.00155.00