ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

საგარანტიო ვალდებულებები ვრცელდება გამყიდველისგან რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შეძენილ საქონელზე. გამყიდველი გარანტიას იძლევა საქონლის ხარისხის შესაბამისობას გაყიდვის ხელშეკრულებასთან, საქონლის ვარგისიანობას იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც არის განკუთვნილი საქონელი, საქონლის შესაბამისობას მწარმოებლის მიერ მითითებულ მახასიათებლებთან თანდართულ საოპერაციო დოკუმენტებში.

პროდუქტის საგარანტიო პერიოდი მითითებულია საგარანტიო ბარათში.

გამყიდველი იღებს ვალდებულებას საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი და წარმოდგენილი დეფექტები, რომლებიც დაკავშირებულია პროდუქტის ხარისხთან და კომპონენტებისა და მასალების ხარისხთან. რემონტისთვის მწარმოებლის მოთხოვნების შესაბამისად, საქონელი უნდა დაუბრუნდეს გამყიდველს.

ყურადღება! OLMAX აგრძელებს საგარანტიო პერიოდს აღჭურვილობასა და ხელსაწყოებზე:

გარანტია არ ვრცელდება მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში:

ცვეთა დაქვემდებარებული ნაწილები, ინტენსივობისა და მუშაობის პირობების მიხედვით;

კარბურატორის რეგულირება და დარეგულირება;

ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარება ბუნებრივ ტანსაცმელს;

აცვიათ ნაწილები და სახარჯო მასალები;

ნაწილები და მასალები შეზღუდული მომსახურების ვადით.

გადაწყვეტილებას საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების ან ხარვეზის (შეკეთების) საფასურით აღმოფხვრის შესახებ იღებს უფლებამოსილი სერვის ცენტრი პროდუქტის დეფექტის გამოვლენის საფუძველზე.

საგარანტიო განცხადება არ ითვალისწინებს რაიმე სხვა ვალდებულებას, ნაგულისხმევი ან რაიმე შეთანხმების შესაბამისად. არანაირი პასუხისმგებლობა არ არის გათვალისწინებული რაიმე პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზიანისთვის, მოგების დაკარგვაზე ან სხვა ზარალზე.

საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების წინაპირობაა ამ საგარანტიო ბარათის არსებობა საქონლის უშუალოდ მომხმარებელს ან დილერზე გადაცემისას (მიწოდებისას).

მწარმოებლის საგარანტიო ვალდებულებები სრულად არის მხარდაჭერილი, საგარანტიო ბარათში მითითებული რიგი პირობების გათვალისწინებით.

რა მოხდება, თუ აპარატურა მარცხდება გარანტიის ვადის ამოწურვამდე?

  • 1. დარეკეთ OLMAX სერვისის განყოფილებაში. 

ტექნიკოსი მოუსმენს პრობლემას და გაუწევს პირველად კონსულტაციას. მფლობელს შეუძლია დამოუკიდებლად გადაჭრას ელექტრონული მოწყობილობების მიერ წარმოქმნილი სხვადასხვა შეცდომები, ხელმძღვანელობს აღჭურვილობასთან მუშაობის ოპერაციით.თუ პრობლემას თავად ვერ გადაჭრით, დაუკავშირდით სერვისის სპეციალისტებს და მიიღეთ რეკომენდაციები ტელეფონით.

ტელეფონი სერვის ცენტრთან დასაკავშირებლად: +7 (495) 792-59-46 (9:00 საათიდან 18:00 საათამდე მოსკოვის დროით).

  • 2. გაგზავნეთ საჩივარი OLMAX სერვისის განყოფილებაში.
  • იმ შემთხვევებში, როდესაც საჭიროა სერვისის სპეციალისტის ჩარევა აღჭურვილობის მუშაობასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად, საჭიროა საჩივრის გაგზავნა სერვის ცენტრში. ამისათვის თქვენ უნდა შეავსოთ საჩივრის ანგარიში და გაგზავნოთ იგი ელექტრონულად.
    აქტში მითითებული უნდა იყოს აღჭურვილობის ბრენდი, სერიული ნომერი (აღჭურვილობის სერიული ნომერი მითითებულია ბლოკზე დამაგრებულ სახელოზე), დეტალურად აღწერს პრობლემას. 

Მნიშვნელოვანი! საგარანტიო ბარათის არარსებობის ან დაკარგვის შემთხვევაში, აღჭურვილობის შეკეთება ხორციელდება ფასიან საფუძველზე.

კალათა